Onsdagen den 21 november 2012

Amfiteatern överlämnar sina tillgångar till Götene Lions

Lions Bengt Rosén är ett känd profil i Götene och en av dom som har velat bygga en amfiteater i Cementas gamla stenbrott på Kinnekulle. Tanken var att skapa en naturarena för olika kulturella föreställningar och med plats för 7000 åskådare. Men planerna mötte motstånd från grannar till brottet. 2006 genomfördes två provkonserter med Christer Sjögren och Göteborgssymfonikerna. Länsstyrelsen gjorde ljudmätningar vid dessa konserter. Vid en enda fastighet översteg ljudet den tillåtna ljudnormen på 45 dB, vilket är lägre än ljudnivån vid ett samtal. Projektet har sedan dess gått på sparlåga. Amfiteaterns vänner har väntat och hoppats på ändrad inställning, men ser inte någon framkomlig väg att få till en amfiteater i dagsläget.Till Götene Lions månadsmöte i november var Bengt Rosén inbjuden. Amfiteaterns vänner har avvecklat både aktiebolaget och den ideella föreningen och Bengt Rosén berättar att han uppskattar Lions verksamhet. I samband med avvecklingen av föreningen har Götene Lions ombetts att överta bankmedel och aktier till ett belopp av 141 000 kronor. Om en motsvarande förening för amfiteater återuppstår inom fem år skall pengar och aktier återlämnas. Tills det sker, disponerar Lions avkastning och räntor att skänkas till valfritt kulturellt ändamål. Om ingen förening skulle återuppstå inom en femårsperiod övergår beloppet till Götene Lions utan några villkor för användning av medlen.


Höga ljud från brottet i nittio år

Innan Cementas nedläggning var det en del av vardagen med höga ljud i kalkstenbrottet från kompressorer, sprängningar och truckar. Kalkstenen från stenbrottet har använts till cementtillverkning mellan åren 1892 och 1979. Samhället Hällekis växte och utvecklades runt Cementas fabrik. Stenindustrin har också tidigare, i många århundraden, betytt mycket för de boende i Kinnekulleområdet. Bengt Rosén frågar sig om planerna på ny verksamhet i brottet kom 25 år för sent. Troligen hade inte någon klagat på ljudnivån från spridda föreställningar från en naturteaterscen, vid tidpunkten då Cementa slog igen sin verksamhet. Men under 80- och 90-talet växte det fram en obändig önskan hos boende vid stenbrottet att få "uppleva den stora tystnaden", dessutom finns ju i Sverige idag rätten att sätta sig emot.

Bengt Rosén frågar sig avslutningsvis hur utvecklingen varit om det hade varit möjligt också på 1800-talet att motsätta sig "vad som helst". Sverige utvecklades mellan 1860 och 1920 från svår fattigdom till att bli en av världens ledande industrinationer. 20 % av alla världspatent var en gång svenska. Sveriges andel av världsuppfinningar har nu sjunkit till cirka 1 %.

Gert Rahm/ Götene Lions Club