Måndagen den 19 november 2012

Moelven Vänerply AB reducerar personalstyrkan

Moelven Vänerply AB i Otterbäcken har varslat cirka 50 anställda om uppsägning. Företaget har för närvarande 159 anställda.

Personalstyrkan reduceras när produktionen rationaliseras genom investering i ny teknik. Både produktionspersonal och tjänstemän berörs. I några enstaka fall kan det bli aktuellt med pensionsavgångar.

Företagsledning och GS facket har inlett förhandlingar om personalminskningens omfattning, och förhandlingar med Unionen kommer att inledas inom kort.

– Den investering vi gör nu är nödvändig för att Moelven Vänerply AB ska utvecklas och även i framtiden vara en framgångsrik producent av plywood och en bra arbetsgivare. Men det är naturligtvis mycket tråkigt att vi behöver säga upp medarbetare. Det är den tunga biten i den här processen, och vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa de uppsagda att hitta nya jobb och gå vidare mot nya utmaningar och möjligheter, betonar VD Leo Persson.

Upphandling av teknisk utrustning och planering av installation följer uppgjorda tidsplaner. Det betyder att installation och igångkörning av investeringens första etapp sker i september 2013. Investeringen uppgår till totalt 70 miljoner kronor och är den största sedan företaget etablerades på 1970-talet.

Moelven Vänerply AB är Gullspångs kommuns största privata arbetsgivare.

Pressmeddelande från: Moelven Industrier ASA