Måndagen den 19 november 2012

Falkängen vill flytta lanthandeln

Den gamla lanthandeln som finns i ett av uthusen på Falkängen i Hällekis har under åren haft problem med att en del av föremålen försvunnit. Detta har resulterat i att men endast har öppnat lanthandeln om någon från Falkängen har varit med.

Nu vill en av hantvekarna på Falkängen flytta inventarierna från lanthandeln till "bagarstugan" och inreda den som lanthandel samt även där bedriva försäljning av egna alster.På så vis kan lanthandeln hålla öppet hela säsongen och de gamla föremålen övervakas på ett bättre sätt. Hantverkaren har även för avsikt att utöka med fler föremål som passar i en gammaldags lanthandelsmiljö.

Man har nu lämnat in en förfrågan till kommunen om ett godkännande av denna flytt.