Söndagen den 18 november 2012

Götene på plats 65 i den svenska vindligan

I Götene finns 395 kvadratkilometer landyta där det blåser tillräckligt för att det ska löna sig att bygga vindkraft. Det placerar Götene på plats 65 bland landets 290 kommuner när det gäller hur stor yta i kommunen som har mycket goda förutsättningar för vindkraft, enligt nya beräkningar från vindkraftsbolaget O2.

- Vindkraftverken bör placeras där de gör mest nytta och där påverkan på omgivning och närboende blir så liten som möjligt. Med rätt förutsättningar kan vi ta till vara både på den kraft som vinden ger och kraften som finns i den växande insikten om behovet av omställning till förnybar energi, säger Paul Stormoen, vd för O2 Vindkompaniet.

Om man bygger vindkraft där det blåser mycket sjunker kostnaderna. Ett bra riktmärke för att det långsiktigt ska löna sig att sätta upp vindkraftverk är en medelvind på 7 meter per sekund på 100 meters höjd, även om andra faktorer också spelar roll, som exempelvis närhet till elnätet.

I Götene finns 395 kvadratkilometer landyta med en medelvind på minst 7 meter per sekund på 100 meters höjd. Det motsvarar 96 procent av kommunens hela landyta.

- Förutom vindläget är lokal förankring och lokalt engagemang oerhört viktigt för att en utbyggnad av vindkraften ska vara möjlig. Genom att bli delägare i vindkraftverk kan såväl privatpersoner som företag och kommuner göra en stor insats för att minska sin klimatpåverkan, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ.

Forskare vid Uppsala universitet har på uppdrag av Energimyndigheten gjort en detaljerad kartläggning av hur mycket det blåser i olika delar av Sverige. Vindkraftsbolaget O2 har nu brutit ned dessa data och rankat alla län och kommuner efter hur stor yta de har med bra förutsättningar för vindkraft (7 m/s vid 100 m höjd).

Kartläggningen ska enligt Energimyndigheten användas som underlag i vindkraftsplaneringen vid länsstyrelser och kommuner samt ge projektörer och kraftbolag ett bra underlag för lokalisering av vindkraft.

Om O2

O2 utvecklar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 har tjugo års erfarenhet i branschen och står bakom en betydande del av den vindkraft som finns i Sverige. Företaget driver även Sveriges största vindkraftskooperativ. O2 har ett 50-tal medarbetare fördelade på kontor i Färjestaden, Stockholm, Östersund, Mora och Kiruna. www.o2.se

Pressmeddelande från: O2