Lördagen den 17 november 2012

Företag från Örebro intresserat av Medeltidens Värld

Efter onsdagen Uppdrag granskning har ett företag i Örebro hört av sig via mail till kommunen och säger sig ha intresse av att ta hand om driften för Medeltidens Värld mot att kommun betalar en liten summa årligen för drift och underhåll av park och byggnader.

Man vill i samråd med kommunen skapa en upplevelseanläggning så som den tänkt från början då man anser att grundidén var god. Företaget sysslar i nuläget inte med någon liknande verksamhet utan säljer bl.a. värmekanoner, ventilationstillbehör m.m.