Torsdagen den 15 november 2012

Från presskonferensen om Medeltidens Värld

I dag på förmiddagen höll Kenth Selmosson, Bo Bergsten och Roger Selmosson en presskonferens i Centrumhuset i Götene angående gårdagens Uppdrag granskning om Medeltidens Värld.

Hör följer några korta meningar av vad som sades på presskonferensen:

Om det inte går att sälja finns en plan B som man inte vill berätta om.

Självklart ber vi om ursäkt att det här inte blev så bra.

Besluten har tagits med god majoritet i kommunstyrelsen.

Det här har kostat alldeles för mycket pengar.

Vi har inget från kommunens sida att dölja.

Hade idén lyckats hade det blivit mer pengar till kommunen.

Jobbar intensivt för att hitta en lösning inför sommaren 2013.

Inne i ett pågående försäljningsläge.

Vid ett par tillfällen kunde vi ha stoppat det här.

Vet inte vad borgen kommer att kosta i framtiden.

Medeltidens Värld har kostat 74 miljoner + borgen.

Tre saker som blev fel

  • Tiden, startade alldeles för sent för att få någon effekt.
  • Vi som skulle ha uppsikt över projektet hade ingen överskikt och möjlighet att stoppa innan det gick över styr.
  • Hade inte kompetens och kunskap inom det här området.
Kenth Selmosson har ingen tanke på att avgå då han har ett ansvar som vald politiker, påpekar att många är delaktiga i besluten inte några få.

Kan aldrig få tillbaka 74 miljoner för anläggningen.

Vänstern och Götene Framtid ville vara med men fick inte komma med på presskonferensen då de inte var inbjudna.

Går att sälja även om Bert äger en del av marken i parken även om det komplicerar ärendet.

Tidspress från start är en anledning till att man inte lyckades.

Självklart skall inte en kommun syssla med kvittning.

Helt absurt att man anklagas ha agerat för egen vinning.

Förstår att man vill ha syndabockar när många känner frustration.

För dåliga att informera där av kommer det rykten, bra att det granskas.