Torsdagen den 15 november 2012

SJ inför mobilt biljettköp efter avgång

Från den 1 januari 2013 blir det möjligt att köpa biljett ombord med mobiltelefon även strax efter tågens avgång.

– Vi har lyssnat på våra resenärer och inför den här möjligheten. Det är en ny service för de kunder som inte hunnit köpa biljett innan de kliver ombord. Fram tills det är klart kommer vi att fortsätta att sälja biljetter ombord precis som idag, säger Crister Fritzson, SJs nye vd.

SJ förlänger nu tiden för biljettköp ombord från den 15 november till den 1 januari då resenärerna kommer att kunna köpa biljett via mobil strax efter avgång. Idag stängs den möjligheten i samband med tågets avgång.

– Service till våra kunder är avgörande för SJ. Det är rimligt att ge resenärerna chansen att hinna köpa en biljett även under en viss tid efter att de klivit ombord, säger Crister Fritzson.

Skälen till att alla* måste ha biljett före avgång är flera:

  • Det är endast ca 1 procent av SJs biljetter som säljs ombord. SJ hänvisar istället till en rad olika möjligheter att köpa resor: Via sj.se, mobil.sj.se, SJs Resebutiker, biljettautomater, den egna mobiltelefonen, SJ Contact Center, resebyråer och andra ombud.
  • Slopad biljettförsäljning ombord innebär att medarbetarna på tågen får mer tid serva och hjälpa våra kunder.
  • Enligt SJs beräkningar förlorar företaget cirka 60 miljoner per år på resenärer som inte köpt biljett, som SJs personal inte hunnit visera eller resenärer som chansar på slippa betala. Det är dessutom en kostsam process att sälja biljetter ombord och till väldigt få kunder.
– Det är inte rimligt att de som betalat för sin resa också ska betala resan för dem som inte gör det. Det handlar både om kostnader för att ta betalt ombord och uteblivna intäkter som drabbar betalande kunder, säger Crister Fritzon.

* Fotnot: Resor med SJ Nattåg omfattas inte av förändringen. Inte heller dagtåg på sträckan Luleå – Narvik samt Norrtågs trafik, ibland listad som SJ Regional, mellan Umeå – Lycksele, Umeå – Sundsvall och Sundsvall – Östersund – Storlien – Trondheim berörs av förändringen.

Pressmeddelande från: SJ AB