Tisdagen den 13 november 2012

Jula öppnar i Kristiansund

Den 15 november 2012 öppnar Jula sitt 17:e varuhus i Norge. Detta sker i Kristiansund på handelsplatsen Løkkemyra.
- Vi tror mycket på etableringen i Kristiansund. Upptagningsområdet i Møre og Romsdal är stort och Handelsplatsen Løkkemyra är expansiv, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

I och med etableringen i Kristiansund stärker Jula sin position i Norge och täcker dessutom upp en tidigare vit fläck på kartan mellan Ålesund och Trondheim. I det stora upptagningsområdet finns det gott om båtfolk och hemmafixare och därmed också många Julakunder.

- Julas varuhus i Kristiansund har alla förutsättningar att bli ett av Norges mest framgångsrika. I regionen finns gott om hemmafixare och i varuhuset har vi en bra och engagerad personal, säger Joachim Frykberg.
Varuhuset i Kristiansund ingår som del i en större satsning på den norska marknaden med totalt fyra nya etableringar under hösten 2012. Utöver Kristiansund har Jula öppnat varuhus även i Gjøvik, Fredrikstad och Bergen. Med nyetableringarna når Jula ut till ytterligare 600 000 människor och skapar dessutom 150 nya arbetstillfällen på etableringsorterna.

Nästa år planerar Jula ytterligare varuhusetableringar på den norska marknaden.

I och med varuhusöppningen i Kristiansund har Jula totalt 58 varuhus.

Pressmeddelande från: Jula AB