Måndagen den 12 november 2012

Arla i Götene drabbas av organisationsförändring

Från och med årsskiftet kommer Arla att genomföra en organisationsförändring, i sin helhet skall den vara genomförd den första april nästa år. Detta kommer bl.a. att påverka produktion och bemanningen i Götene.

Totalt sett handlar det om 34 befattningar i Götene. Det första steget blir att tidsbegränsat anställda inte får förlängd anställning.

– Det är vår ambition att kunna lösa personalförändringen genom naturliga avgångar och individuella överenskommelser, säger mejerichef Elisabeth Lidberg, ansvarig för smör i Götene.

Fackliga förhandlingar har inletts när det gäller samtliga förändringar och berörda medarbetare har fått muntlig information.