Fredagen den 9 november 2012

Alla måste ha biljett från 15 november

Från 15 november gäller det att du som resenärer köper biljett innan tåget avgår. Då upphör SJs biljettförsäljning ombord.

Åtskilliga möjligheter till biljettköp

99 procent av SJs resenärer köper sina biljetter före avresa. Sätten att köpa biljetter har blivit allt fler samtidigt som tillgängligheten har ökat. I dag är det möjligt att köpa tågbiljetter via telefon, sj.se, mobil.sj.se, SJ resebutiker, biljettautomater, resebyråer och biljettombud som Pressbyrån och 7-Eleven. Andra tågoperatörer och annan kollektivtrafik i Sverige och Europa har redan genomfört förändringen med ombordförsäljningen.

Resenärer med särskilda behov tillgodosedda

Äldre, personer med funktionsnedsättning och internationella resenärer köper i ännu högre grad än andra biljett i god tid före avresa. Från 15 november får resenärer med funktionsnedsättning ett eget tonval för biljettköp hos kundtjänst. SJs handikappråd bedömer att det finns tillfredsställande möjligheter att köpa biljetter även efter 15 november.

Ingen behöver kliva av om biljett saknas

Om biljett saknas delas en inbetalningsavi ut och en accepterad ombordavgift ger resenären rätt att slutföra påbörjad resa. I ombordavgiften ingår både biljettpris och avgift. Den som har försökt att köpa biljett men inte lyckats har alltid möjlighet att bestrida kravet hos SJs kundtjänst. Under en övergångsperiod kommer principen att hellre fria än fälla, att gälla.

För ytterligare information se www.sj.se

Pressmeddelande från: SJ AB