Fredagen den 9 november 2012

Ersättningstrafik mellan Skövde och Töreboda

På grund av att Trafikverket återupptar banarbetet på Västra stambanan kommer det inte att gå några Västtåg på sträckan Skövde–Töreboda mellan 10 november och 23 december. Ersättningsbussar och SJ:s regiontåg kommer att ersätta på sträckan.

Det är fyra avgångar med Västtågen som påverkas av banarbetet. Västtrafik kommer att sätta in ersättningsbussar på sträckan och i vissa fall hänvisa till SJ:s och Tågab:s tåg. Västtrafiks periodkort och kontoladdning gäller på SJ:s och Tågab:s regiontåg på sträckan Skövde–Töreboda och omvänt.

Särskilda tidtabeller finns på Västtrafiks hemsida och ersättningstrafiken finns sökbar i reseplaneraren. Anslag med trafikinformation kommer också att sättas upp på berörda stationer och Trafikverket kommer att göra utrop på stationerna.

– Ersättningstrafiken är planerad i samarbete med alla berörda järnvägsföretag och det bussbolag som kör ersättningsbussarna, för att skapa bästa möjliga lösning för våra kunder, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för Västtrafiks tågtrafik.

Arbetet är en del i satsningen att rusta upp hela sträckan mellan Falköping och Laxå. Västra stambanan är sliten och hårt trafikerad och Trafikverket genomför arbetet för att förhindra fel som kan uppstå och som man måste reparera akut i vinter. Se Västtrafiks hemsida för mer information om ersättningstrafiken.

Pressmeddelande från: Västtrafik