Torsdagen den 8 november 2012

Fri tandvård upp till 23 år från årsskiftet

Från och med 1 januari 2013 förlängs den fria tandvården i Västra Götalandsregionen till och med 23 år. Det betyder att ungdomar upp till 23 år får gratis tandvård. Utskottet har idag fastsällt vårdavgiften och den ekonomiska ersättningen till vårdgivarna.

Reformen fri tandvård till unga vuxna har funnits sedan 2008. Det finns 203 tandvårdskliniker som anslutit sig till reformen. Cirka 10 procent av de unga vuxna har valt att få sina undersökningar hos den privata tandvården och resten har valt Folktandvården.

Det finns ett tydligt behov av tandvård i åldersgruppen 20-21 år. Under 2011 undersöktes 28 100 personer och andelen har ökat från 30 till 60 procent i åldersgruppen.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen