Onsdagen den 7 november 2012

Beviljat Leader-projekt - Förstudie Sjönära Hällekis - säker och attraktiv gästhamn

Projektidé

Syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna att främja och utveckla båtturismen i Hällekis genom att skapa en attraktiv och säker gästhamn. Vi vill kartlägga möjligheter att anlägga en vågbrytande flytbrygga som skulle bidrar till en mer säker gästhamn och öka antalet gästhamnsplatser. Vid nordliga vindar har gästhamnen ett litet osäker läge. En vågbrytande flytbrygga skulle öka säkerheten för båtarna i hamnen samt öka antal gästhamnsplatser.

Vi vill dessutom undersöka intresset att utveckla nya vattenbaserade evenemang som ”t.ex. segla in bio” eller segelskola för ungdomar eller olika evenemangsdagar i samarbete med det lokala näringslivet som t.ex. Falkängens Hantverksby. Syftet med projektet är att utveckla nya samarbeten som leder till att båtturisterna besöker Hällekis och vill stanna en extranatt till.

Projektsökande: Götene Kommun, Roger Widlund Hällekis båtklubb, Gabriela Bosnjakovic processledare (LEADER)

Bidrag från LEADER: 20 000 kr

Nyhet från: LEADER