Tisdagen den 6 november 2012

Vänerhamnar.se bildar ekonomisk förening

Detta stod klart efter ett konstituerande stämmomöte i Åmål 1 november.

Projektet är ett led i det arbete som startade under våren 2010 på initiativ av Vänersborgs Gästhamn & Marina. Många fritidsbåtshamnar hörsammade inbjudan och samlades i Vänersborg för att se möjligheter till utveckling och samverkan inom områden som Marknadsföring, Teknikutveckling och Miljöförbättringar.

Nu har projektet visat på sin kraft, efter en rad gemensamma möten där 13 hamnar deltagit samt medverkat vid mässor tillsammans under rubriken destination Vänern. Har man samlats för att ta ett steg till, detta genom att vid fredagens höstmöte i Åmål besluta om att bilda en ekonomisk förening med syfte och mål att stärka samarbetet ytterligare och därigenom intensifiera arbetet med att sätta Vänern på kartan. Inte bara marknadsmässigt genom deltagande i olika marknadsprojekt utan också stärka oss i den konkurrens som råder inom områden som service, säkerhet och miljö.

Arbetet förväntas trygga befintlig verksamhet och sysselsättning, utveckla och generera fler tjänster och produkter som kan komma att generera en ökad marknadsandel och ökad sysselsättning i våra respektive organisationer.

De hamnar som medverkat tidigare inom ramen för nätverket och tidigare marknadsaktiviteter är följande hamnar.

Karlstads gästhamn, Kristinehamns gästhamn, Sjötorps gästhamn, Mariestads gästhamn, Hällekis gästhamn, Läckö gästhamn, Hörvikens gästhamn, Vänersborgs gästhamn, Dalbergså gästhamn, Sunnanå gästhamn, Köpmannebro gästhamn, Åmåls gästhamn och Säffle gästhamn.

I ändamålsparagraferna för föreningen kan utläsas följande efter stämmobeslut:

  • Bredda kontaktytorna för Vänerns gästhamnar - nationellt och internationellt - genom att sammanföra marknad och aktörer.
  • Göra destinationen Vänern till ett naturligt val för svenska och internationella båtgäster.
  • Stärka gästhamnarnas konkurrenskraft genom gemensam utveckling av teknik- miljö- och personal.
Bedriva annan med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet

Till Vänerhamnar.se ekonomisk förenings styrelse valdes:

Dick Netterlid
Ordförande
(Vänersborgs Gästhamn och Marina AB)

Anna Meyer
Ledamot
(Sjötorps Gästhamn Göta Kanal AB)

Anders Kinnander
Ledamot
(Mariestads Gästhamn, Hamnmagasinet AB)

Roger Widlund
Ledamot
(Hällekis Båtklubb)

Mats Öhman
Ledamot
(Kristinehamns kommun)

Pressmeddelande från: Vänerhamnar.se