Tisdagen den 6 november 2012

photo credit: katmystiry - morgueFile license

Regeringen föreslår vapenamnesti i vår

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om att genomföra en vapenamnesti under våren 2013.

- Den föreslagna vapenamnestin utgör en viktig åtgärd för att minska antalet illegala vapen i samhället, säger justitieminister Beatrice Ask.

Regeringens förslag innebär att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska kunna lämna in egendomen till polisen under tiden mars-maj 2013 utan att riskera åtal eller straff för det olagliga innehavet. En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Den som lämnar in egendomen får vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar i fråga om innehavet. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in tillfaller som huvudregel staten och förstörs.

Det har genomförts två tillfälliga vapenamnestier i Sverige. Den första genomfördes under perioden juli-september 1993. Under den amnestin lämnades ca 17 000 skjutvapen och 15 ton ammunition in till polisen. Den andra vapenamnestin genomfördes under tiden mars-maj 2007. Då lämnades drygt 13 000 skjutvapen och 14 ton ammunition in.

Pressmeddelande från: Justitiedepartementet