Tisdagen den 6 november 2012

photo credit: NinoAndonis - morgueFile license

Mer än var tredje cyklist utan lyse i mörkret

Många fortsätter att cykla långt in på den mörka årstiden. Men mer än var tredje cyklist glömmer eller struntar i att de ska ha lyse när det är mörkt ute. Unga är sämre på att använda lyse än äldre. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

I november faller mörkret i trafiken. Många fortsätter ändå att cykla och det uppmuntras som ett effektivt och miljövänligt transportmedel. Men tyvärr glömmer man ofta lyset på cykeln. En färsk undersökning från If visar att mer än var tredje cyklist, 36 procent, uppger att de aldrig eller bara ibland har lyset på i mörker.

En tidigare studie från If har visat att olyckorna och personskadorna blir allvarligare för cyklister under den mörka årstiden. Oktober och november är bland de månader då flest cyklister råkar ut för svåra skador. Mörkret är en stor riskfaktor för cyklister i trafiken.

– Resultatet är definitivt inte bra. Ett lyse är ofta avgörande för om andra trafikanter ska se cyklisten. Utan lyse och reflex har en bil bara 20 - 30 meter att bromsa på. Det säger sig självt att dessa cyklister utsätter sig för stor fara, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Undersökningen visar även stora skillnader i olika åldersgrupper. Unga är betydligt sämre på att använda cykellyse än äldre. Bland 18 – 29-åringarna uppger hela 61 procent att de aldrig eller bara ibland har lyse på cykeln.

- Det verkar finnas en tro på odödlighet bland unga cyklister. Med åren kommer antagligen en större medvetenhet om risker och hur andra trafikanter reagerar. Ett lyse både fram och bak på cykeln är en billig och praktisk livförsäkring säger Iréne Isaksson Hellman.

Enligt Transportstyrelsens statistik har 23 cyklister omkommit i trafiken t o m september i år. År 2011 var motsvarande siffra 17.

Undersökningen:

Använder du cykellyse när du cyklar i mörkret?

alla
Aldrig 8 %
Ibland 28 %
Alltid 64 %

18 - 29-åringar
Aldrig 14 %
Ibland 47 %
Alltid 39 %

Pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If