Fredagen den 2 november 2012

I Sverige har grisen knorren kvar till skillnad från övriga EU

I morse rapporterade Ekot att trots att EU förbjöd det för många år sedan, så klipps svansarna på spädgrisar i de flesta EU-länder. I Sverige är det förbjudet utan undantag. I Tyskland får man göra undantag om så behövs och det gör det uppenbarligen i stor utsträckning då tyska grisar i 98 procent av fallen får knorren kapad. Nästan lika illa är det i Danmark.

- Kuperingen plågar grisen inte bara när det sker, utan smärtan följer den hela livet, säger Bo Algers, professor i husdjurshygien vid SLU till Ekot.

Forskning har visat att vad som händer med den stump som blir kvar bildas vad man kallar ett amputationsneurom. Det betyder att grisar med avkapade svansar är väldigt känsliga när någon kommer som vill nosa eller bita i svansen.

– Vad man får är ju en gris med en överkänslig svans, för det första, och sedan får vi kvar de här grisarnas frustration, den beteendestress de har över att inte kunna böka, det finns ju kvar hos de här grisarna, säger säger Bo Algers.

Att klippa – eller kupera -- grisarnas svansar är förbjudet i ett EU-direktiv sedan 2001. Men i praktiken är det bara Sverige, Finland och Litauen som låter grisarna behålla svansarna. De flesta EU-länder ger undantag från förbudet.

Metoden används för att förebygga svansbitning, som är en ovana som grisar kan utveckla när de lever i alltför torftig miljö. De behöver utrymme och att kunna rota och böka i underlaget.

– Om man då erbjuder en miljö som bara är betong, eller ett plåtgolv eller kala väggar, så blir grisen vad beteendevetarna kallar frustrerad. Och då blir helt plötsligt svansarna på andra grisar i samma box det stimuli som utlöser det här beteendet, säger Bo Algers.

Vi på Svenskt Kött är stolta över att svensk lagstiftning för hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i världen.

Alla djur i Sverige som hålls av människor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Den ska fungera förebyggande och målet är att djuren ska vara friska, ha det bra och kunna bete sig naturligt. I Sverige har grisarna knorren kvar. Svenska grisar får strö och deras utrymme är större än vad som är lagstadgat inom EU. Svenska suggor får gå lösa.

Inom EU är normen att suggorna hålls instängda i så kallade fixeringsbås under en stor del av året.

Suggor som går lösa och grisar med knorr. Det är några av de saker som du bidrar till när du väljer svenskt kött och chark.

Pressmeddelande från: Svenskt Kött