Fredagen den 2 november 2012

Snabbare behandling av hudcancer med hjälp av smartphones

Väntetiden till behandling för patienter med hudcancer kan kortas med upp till en månad. Det är resultatet när smartphones har använts i ett världsunikt projekt inom sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Det är 20 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen samt Hudmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Skaraborgs sjukhus (SkaS) som har testat en ny form av remittering. Metoden heter mobil teledermatoskopi och innebär att distriktsläkaren på vårdcentralen tar bilder på patientens hudförändring med hjälp av en specialanpassad mobiltelefon. Bilderna skickas sedan som en digital remiss via en app på mobiltelefonen till hudmottagningarna vid SU och SkaS. Redan inom 24-48 timmar får patienten en preliminär diagnos.

Behandling dubbelt så snabbt

Preliminära resultat som nyligen rapporterades till Sveriges Kommuner och Landsting, som har bekostat försöksverksamheten, visar att metoden kortar väntetiden ordentligt för patienterna:
  • Tiden till operation för patienter med malignt melanom har i genomsnitt sänkts från 46 dagar till 14 dagar
  • Patienter med förstadier till malignt melanom har fått väntetiden till behandling kortad från 65 dagar till 15 dagar
  • Skivepitelcancer har kunnat omhändertas på ungefär halva tiden
Det är precis vad förhoppningarna var hos John Paoli, projektledare för försöksverksamheten och docent på Hudmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi har länge letat efter ett enkelt sätt att överföra bilder tillsammans med remissen och tänkt att det skulle kunna korta handläggningstiderna betydligt. Men det har tidigare varit för krångligt för att fungera i vardagen.

Ökad kunskap inom primärvården

Med den nya metoden kan läkarna på vårdcentralen snabbare ge patienterna diagnos och besked om fortsatt behandling, samt höja sin kompetens om hudförändringar.

– Vi lär oss mer om dermatoskopi och blir bättre på att känna igen olika former av hudcancer inom primärvården, säger Anette Aldenbratt, specialistläkare i allmänmedicin på Vårdcentralen Mölnlycke.
Nu kommer försöksverksamheten att utvärderas för att se hur man ska gå vidare med resultaten.

Kort om hudcancer

Över 40 000 svenskar drabbas av hudcancer varje år och det blir bara fler. Trots att all hudcancer är botbar om den upptäcks i tid dör dessvärre över 500 personer i Sverige varje år på grund av malignt melanom eller skivepitelcancer.

Patienter som vill få en eller flera misstänkta hudförändringar undersökta går idag först till sin distriktsläkare. När denne inte kan utesluta att patienten har hudcancer skickas oftast en remiss till hudläkare för närmare bedömning och vid behov kirurgisk behandling.

Dagens remisser består av ett pappersbrev med beskrivande text om hudförändringen. Hudläkare tar emot hundratals sådana brev varje vecka och försöker göra en korrekt prioritering utan att egentligen vara säkra på vad som väntar när patienterna väl kommer på besök.

Mobil teledermatoskopi:

Denna utrustning är allt som behövs för att skicka en remiss via mobil teledermatoskopi:
a) en iPhone 4® smartphone (appen iDoc24® visas på skärmen) och b) ett specialanpassat dermatoskop (Fotofinder Handyscope®) som hjälper hudläkare att ställa rätt diagnos.

Pressmeddelande från: Sahlgrenska Universitetssjukhuset