Fredagen den 2 november 2012

Saabs första överljudsflygplan fyller 60 år

Lördagen den 3 november är det 60 år sedan som flygplanet Saab 32 Lansen premiärflögs. Lansen blev historisk genom att vara det första svenska överljudsflygplanet. 455 exemplar tillverkades och det svenska flygvapnet hade Lansen i operativ drift till 1997.

I skuggan av det Kalla kriget utvecklade Saab i Linköping under tidigt 1950-tal stridsflygplanet 32 Lansen. Den första flygningen skedde den 3 november 1952 med provflygaren Bengt Olow som pilot.

Flygningen blev inledningen på ett utprovningsprogram som kom att inkludera den första överljudsflygningen med ett svenskt flygplan. Detta skedde 1953, då Lansen för första gången passerade den så kallade ”ljudvallen”, dvs. farten överskred ljudets hastighet (cirka 1 200 km/h).

Lansen hade två mans besättning, pilot och navigatör. Den utvecklades först som ett attackflygplan, men förekom även i versioner för användning som jakt- respektive spaningsflygplan.

Lansen utgjorde under en 20-årsperiod stommen i det svenska attackflyget, vars främsta syfte var att bekämpa en eventuell invasionsstyrka. Attackversionen A 32A Lansen levererades med början 1956 till flygflottiljer i södra Sverige: F 6 i Karlsborg, F 7 i Såtenäs, F 14 Halmstad och F 17 i Ronneby. Under 1960-talet utrustades även F 15 i Söderham med Lansen. De sista togs ur tjänst 1978, ersatta av Viggen.

Jaktversionen J 32B Lansen hade en starkare motor och var försedd med radar för att kunna upptäcka fientligt flyg både i dåligt väder och i mörker. Denna version baserades 1958-59 vid flygflottiljerna F 1 i Västerås och F 12 i Kalmar. Under 1960-talet överfördes de till F 4 på Frösön och F 21 i Luleå för att användas i luftförsvaret av Norrland. De var i tjänst till början av 1970-talet.

Spaningsversionen S 32C var utrustad med flygspaningskameror och hade en radar som var optimerad för att upptäcka fartyg under havsövervakningsuppdrag. Under perioden 1958-78 flögs de av flygflottiljen F 11 i Nyköping, ofta på skarpa spaningsuppdrag över Östersjön.

Efter tiden som främsta linjens stridsflygplan kom ett mindre antal Lansen att förses med elektronisk telekrigsutrustning. De användes fram till 1997 som målflygplan i flygvapnets vardagliga stridsövningar.

Idag finns det ett flertal Lansen bevarade på flygmuseer i Sverige och utomlands. Två Lansen hålls i flygande skick, baserade i Såtenäs och är uppskattade inslag på flyguppvisningar runt om i Sverige.

Pressmeddelande från: Saab