Torsdagen den 1 november 2012

photo credit: mill56 via photopin cc

Vasaloppet på besök i Billingens spår

Vasaloppets partner- och eventansvarig tillika platschef i Sälen, Mats Skålander, har besökt Skövde och Billingen.

”Vi vill att Billingen blir ett framtida officiellt Vasaloppscenter, säger Lotta Stigsdotter, projektledare för Billingens fritidsområdes ekonomisk förening”

Ett officiellt Vasaloppscenter är en anläggning som genomgått Vasaloppets kvalitetskontroll för att få kalla sig just Vasaloppscenter. På anläggningen skall det finnas bra träningsmöjligheter med kopplad kunskap och kompetens kring de olika sporterna. Det skall finnas tillgång till bra boende och bra mat.

”Vi jobbar strategiskt med Billingen, fritidsområdet och boendeanläggningarna som grund för utvecklingen på en mängd olika områden berättar Per Ekberg. Det finns stor potential i anläggningen utifrån befintliga och nya verksamheter kopplade hit.

Redan idag bidrager verksamheterna till de turistekonomiska effekterna i Skövde men potentialen i att stärka dessa är stor, fortsätter Per.

Genom stöd från Leader Östra Skaraborg har föreningen kunnat engagera skidåkaren Patrick Johansson till att göra en förstudie. Arbetet med förstudien har gjort att vi nu kunnat gå vidare avslutar Per”.

Vasaloppets Mats Skålander var nöjd med besöket och vad han hade blivit presenterad.

”Idag finns det tolv 12 Vasaloppscenter. Det närmaste geografiskt till Skövde är i Ulricehamn och i Torsby, berättar Mats. Man kan vara etablerarad i någon eller flera av Vasaloppets grenar, löpning, cykel och längdskidor. Syftet med utsedda centra är att stimulera aktiviteten året runt, skapa förutsättningarna för aktivitet och förberedelse utifrån en säkrad kvalité med möjlighet till vägledning och även i vissa fall seedningslopp fortsätter Mats.

Lotta berättar vidare att 2013 finns det fem öppna läger inplanerade på Billingen. Ett skidläger och fyra löparläger bl a med Patrik Johansson och Harri Viinamäki, men mer är på gång. Dessutom finns det etablerade tävlingar i alla sporterna.

Föreningen hoppas på att pusselbitarna skall ramla på plats redan under vintern. Om inte så kommer det att jobbas vidare med att utveckla området utifrån målet att bli certifierad såsom Officiellt Vasaloppscenter.

Vi kommer att återkomma med vår respons under november månad, säger Mats Skålander. ”Vi har påbörjat en resa och det finns goda förutsättningar för att vi skall kunna hitta varandra i detta”

Detta kommer även att stärka vårt varumärke och förutsättningarna för att nå visionen om att bli det attraktivaste fritidsområdet i sydsverige året runt, avslutar Per.

Pressmeddelande från: Next Skövde