Onsdagen den 31 oktober 2012

Stor förödelse efter orkanen Sandys framfart i Haiti

29 personer omkom. 90% av landets jordbruk förstördes. Människors hem och få ägodelar spolades bort. Förödelsen är stor i Haiti efter orkanen Sandys framfart.

Regnet har upphört och solen skiner över Haiti igen. En föga tröst för landets innevånare, som nu besökt sina förstörda odlingar och kunnat konstatera att grödorna, som skulle hålla dem mätta närmaste månaderna, är borta. Mängder av boskapsdjur har försvunnit.

Hoppets Stjärnas/Star of Hopes medarbetare har försökt besöka de sju skolprojekten i landet, som alla ligger på den avlägsna landsbygden. Än så länge är det dock omöjligt att ta sig fram. Höga vattennivåer, fallna träd och annan bråte blockerar och låser fast människor i sina byar och samhällen.

Star of Hopes projektansvarige Tony Boursiquot låter hälsa att han kommer göra nya försök att besöka projektbyarna under denna vecka. Han hälsar också att de flesta av skolorna verkar ha klarat sig bra, men att människor förlorat jordbruk, inkomst, getter och bostäder.

Star of Hope i Haiti:

Star of Hope har arbetat i Haiti sedan 1979 och driver idag sju skolor och ett barnhem i landet.

Sedan starten har Star of Hope bland annat byggt och renoverat skolor, ordnat vattensystem och borrat brunnar, gett utsäde till bönder samt anordnat sömnadskurser som ger människor ett yrke och därmed en försörjning.

Arbetet intensifierades i samband med jordbävningskatastrofen 2010, då Star of Hope gick in med omfattande humanitärt stöd. Sedan dess arbetet pågått med att återuppbygga och förbättra de aktuella projekten i landet.

Pressmeddelande från: Hoppets Stjärna