Onsdagen den 31 oktober 2012

Antalet mjölkkor ökar

Årets husdjursräkning visar att antalet mjölkkor i Sverige har ökat mellan juni 2011 och juni 2012. Samtidigt minskar antalet mjölkföretag. För första gången sedan mätningarna började finns det färre än 5 000 företag med mjölkproduktion.

Antalet mjölkkor har ökat med ca 1 500 mellan juni 2011 och juni 2012 vilket motsvarar 0,4 procent. Det är framför allt i Östergötlands, Kalmars, Västra Götalands, Västmanlands och Västerbottens län som det har blivit fler mjölkkor. I Stockholms, Uppsala och Södermanlands län har antalet mjölkkor minskat. Antalet företag med mjölkkor har minskat med nästan 300 och var 4 968 i juni 2012. Antalet kor för uppfödning av kalvar har minskat med 1,6 procent till 192 500 st.

Färre får– och grisbönder

Efter att antalet får och företag med får ökat under en lång tid så skedde ett trendbrott i år med något färre djur och företag än föregående år. Totalt sett handlar det om ca 12 000 färre får och knappt 200 färre företag med får.
Trenden med färre grisföretag fortsätter. Antalet grisbönder har minskat med 13 procent, från 1 500 till 1 300 företag. Antalet företag som har suggor och galtar har minskat från 700 till knappt 600. Företag med slaktsvin har minskat från 1300 till 1100, medan företag med smågrisar minskat från 900 till knappt 700 sedan 2011. Även antalet grisar minskar och var i juni mindre än 1,4 miljoner, en minskning med 8 procent sedan föregående år.

Antalet djur per gård ökar

Under det senaste året ökade det genomsnittliga antalet djur per besättning från 65 till 70 mjölkkor, medan antalet kor för uppfödning av kalvar legat relativt konstant på 16 - 17 kor. Antalet grisar per besättning har ökat från 694 till 795 st.


Pressmeddelande från: Jordbruksverket