Måndagen den 29 oktober 2012

Upphandlingsproblem gällande den nya idrottshallen i Hällekis

Ett entreprenörbolag har ansökt om överprövning hos Förvaltningsrätten i Jönköping enligt lagen om offentlig upphandling för nybyggnad av idrottshallen i Hällekis när det gäller sidoentreprenaden för el, tele och hiss.

Entreprenörbolaget anser att upphandlingen inte har gått rätt till och man antingen får uppdraget, eller att tre av de fem entreprenörernas anbud inte skall beaktas, alternativt att hela upphandlingen görs om.

Förvaltningsrätten vill ha svar från Götene kommun senast den 6 november och under tiden målet handläggs gäller förlängd avtalsspärr, vilket innebär att man inte får teckna några avtal gällande detta.