Måndagen den 29 oktober 2012

Izor och Puck blev Årets polishund(ar)

Årets polishund 2012 blev inte en hund utan två. Kriminalsökhundarna Jurassic Izor och Jebas Puck, av rasen tysk schäferhund, deltog båda två i det svåra sökandet efter kvarlevor från flyghaveriet på Kebnekaise i mars och får därför dela på priset.

Att två hundar delar på utmärkelsen Årets polishund är mycket ovanligt men det var också en för polishundar mycket ovanlig händelse som motiverade till årets pris. Den 15 mars 2012 förolyckades ett norskt Herkulesplan i Kebnekaisemassivet. Planet, som var på väg mellan Norge och Kiruna, körde in i en bergvägg mellan Kebnekaises nord- och sydtopp.När planet hade lokaliserats blev det polisens uppgift att söka efter kvarlevor och eventuella överlevande. Kriminalsökhundar, som är specialiserade på att hitta lik och kroppsdelar, kallades därför in. Området som skulle genomsökas var mycket brant och svårtillgängligt och i vissa fall fick förare och hund firas ner från helikopter för att kunna genomföra sitt uppdrag. Sökandet försvårades också av att det fanns stora mängder flygbränsle i sökområdet och av kyla och svåra väderförhållanden.

Trots de svåra förhållandena lyckades Izor och Puck tillsammans med sina förare att genomföra uppdraget och fann kvarlevor efter samtliga fem besättningsmän på planet.

Juryn, bestående av Håkan Wall, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben och Kenneth Eriksson från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets Polishund så här:

Under nomineringsperioden 2012 har en extraordinär händelse inträffat, flyghaveriet på Kebnekaise den 15 mars, som juryn lagt stor vikt vid. Den aktuella händelsen är extremt ovanlig och ställer mycket stora krav på polisorganisationen i sin helhet.

Juryn har särskilt beaktat de båda hundarnas insatser vid det riskabla arbetet som utförts i det synnerligen svårtillgängliga Kebnekaisemassivet. De båda hundarna har tillsammans med sina förare arbetat under mycket svåra och extrema förhållanden under relativt lång tid. Huvuduppgiften för hundpatrullerna har varit att söka efter mänskliga kvarlevor, vilket har inneburit fysiska och psykiska påfrestningar. Hundarnas insatser har varit avgörande för identifieringsarbetet.

Polishundarna Izor och Puck samt deras förare Jörgen Modin och Karl-Erik Alatalo kan ses på Stockholm Hundmässa den 15–16 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen den 15 december. Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till de båda förarna och ett smaskigt ben var till Izor och Puck.

Jörgen Modin och Izor hör till polismyndigheten i Jämtlands län och Karl-Erik Alatalo och Puck hör till polismyndigheten i Norrbotten.

Pressmeddelande från: Svenska Kennelklubben