Torsdagen den 25 oktober 2012

Kvarts miljard resenärer över Øresundsbron

Nu har 250 miljoner människor passerat över Øresundsbron i bil och tåg sedan bron öppnades 2000.

Det var i månadsskiftet september-oktober månad som en viktig milstolpe i Øresundsbrons historia passerades. Då nådde antalet resenärer i bil och tåg, som passerat sedan bron öppnade, siffran 250 miljoner, alltså en kvarts miljard.

- Det är en fantastisk siffra, särskilt om man betänker att det i regionen bor 3,6 miljoner människor totalt. Det visar vad bron betytt för sin omvärld, för handel, turism, företag, arbetsmarknad och integration över sundet, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbron.

Åren innan bron öppnade pendlade 1500 personer med flygbåtarna mellan Malmö och Köpenhamn. När bron öppnade ökade antalet snabbt. Som flest var de rekordåret 2009. Sedan dess har pendlarna minskat något i antal, framför allt beroende på ekonomiska konjunkturer. Trenderna just nu är att pendlingen med bil minskar medan fritidsresandet och frakttrafiken däremot går framåt.

Trots den tillbakagång som man alltså ser just nu, så har trafiken totalt sett ökat kraftigt under de 12 första åren som Øresundsbron har funnits. 2001, som var första helåret då bron var öppen, reste sammanlagt 12,9 miljoner människor över bron i bil och tåg. Under 2011 reste 25 miljoner personer över bron.

- Vi kommer alltid se variationer som beror på faktorer i vår omvärld, eftersom det handlar om två olika länder med olika valutor och konjunkturer, liksom om människors val utifrån rådande förhållanden. Det är viktigt att se på den totala utvecklingen över den tid som bron funnits, för att uppfatta den betydelse för människors rörlighet i regionen som bron skapat, menar Caroline Ullman-Hammer.

Pressmeddelande från: Øresundsbro Konsortiet