Onsdagen den 24 oktober 2012

Glenn Miller är tillbaka!

När Glenn Millers orkester befann sig på andra sidan Atlanten under 40-talet fick vi på våra svenska scener och dansbanor nöja oss med Harry Arnolds, Thore Ehrlings och Malte Johnssons orkestrar. Verkligen inga dåliga ersättare. Men nu har vi sedan en tid tillbaka vår egen Glenn Miller Orchestra.

Den 1 juli 2010 licensierades vår svenske kapellmästare och trombonist Jan Slottenäs av Glenn Miller Productions Inc., New York att få bilda och leda en orkester under namnet Glenn Miller Orchestra med ensamrätt att få spela Miller-konserter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med i bagaget följde tillgång till de mer än 1.500 originalarrangemang som Glenn Miller lämnade efter sig vid sin bortgång. Orkestern har genom sitt speciella Millersound blivit väldigt populär och reser runt i dessa länder nästan oavbrutet. Man hinner göra ett sjuttiotal stora offentliga konserter per år samt ett mindre antal danskvällar och företagsevenemang.

Swingmusik

Swingen utvecklades i början av 30-talet av de svarta orkestrar som leddes av t ex Fletcher Henderson, Chick Webb och Duke Ellington. Men det var egentligen Benny Goodmans genombrott 1935 som förde musiken framåt. Efter honom kom bl a Count Basie, bröderna Tommy och Jimmy Dorsey, Artie Shaw - och Glenn Miller. Under åren 1935-1945 var swingmusiken den klart dominerande populärmusiken i USA.

Alla orkestrar konkurrerade med varandra och sökte sig fram för att finna en egen stil. Den som lyckades bäst var Glenn Miller. Med fyra tromboner och fyra trumpeter i brassektionen, fyra saxofoner med en klarinett i melodisektionen och därtill en rytmsektion fick han fram sitt nya och helt unika sound. I sina arrangemang lät han sektionerna framföra melodin växelvis med eller utan soloinslag. Den mjuka melodiösa framtoningen tilltalade framför allt danspubliken och Glenn Miller Orchestra blev snabbt den mest populära.

Musiken åter i högsta grad aktuell

Efter andra världskrigets slut upplöstes de flesta storbanden. Swingvågen tonade så småningom ut. Rockmusiken tog över. För att därefter ersättas av diverse andra musikriktningar. Men - efter en längre tids downperiod har intresset åter ökat för swingmusiken. Tack vare att både dansklubbar och ett antal storband återupplivat de melodiösa och dansanta tongångarna.

Redan 1956 återuppstod Glenn Miller Orchestra i USA. Och idag finns fyra orkestrar på olika håll i världen , som spelar under Glenn Millers namn. Dessa är alla licensierade av Glenn Miller Productions Inc., som innehar rättigheterna till Millers kvarlåtenskap och därmed kan fördela olika geografiska områden till orkestrarna. Och vi är så lyckligt lottade att vi nu har Glenn Miller Orchestra (Scandinavia) stationerad i Stockholm, som gör ett stort antal bejublade konserter om året.

Högsäsong

För Glenn Miller Orchestra i skandinavisk version är det högsäsong under innevarande höst med turnéer som inte slutar förrän 20 december. Då har orkestern åkt runt både i Sverige och Norge och spelat ett antal slutsålda konserter. De större städerna, såsom Stockholm, Göteborg och Malmö brukar få besök ett par gånger per år. Publiktillströmningen ökar för varje år och glädjande nog ser man allt yngre personer i publiken. Det gäller även i Norge där orkestern under december känner sig väl hemma i Sandefjord, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen och Oslo - samtliga platser som besökts tidigare.

Millermusiken ska spelas efter originalnoter

Många orkestrar har försökt efterlikna Millermusiken. Men de når aldrig ända fram förrän de har rätt orkesterbesättning och tillgång till originalnoterna. Publiken vill höra musiken så som den en gång lät då Millers orkester spelade den.

- "Exakt de tonerna kan vi få fram genom våra originalarrangemang och med våra musiker, som är handplockade och utgör övre skiktet av Sveriges jazzelit", säger kapellmästaren och "Millerkopian" Jan Slottenäs.

Hans raka hållning, frisyr och glasögon, trombonen samt sättet att dirigera orkestern påminner starkt om förebilden Glenn Miller. Det finns till och med riktiga Millerkännare som anser att Jan Slottenäs är en reinkarnation av Glenn Miller. Det må vara hur som helst med detta - han är i alla fall väl medveten om att hans orkester är den enda i Skandinavien med tillgång till samtliga Millers originalarrangemang i sin notmapp. Och han vet att orkestern är efterlängtad överallt där den drar fram. Det enda som saknas är egentligen att låta orkestern få en chans att visa upp sig för en bredare publik i tv.

Pressmeddelande från: GMO MUSIC PRODUCTIONS AB