Onsdagen den 24 oktober 2012

Mer än bara nytt övergångsställe i Hällekis

För en tid sedan påbörjades det anläggningsarbeten vid korsningen nedanför Folketshus i Hällekis där det skall bli ett nytt övergångsställe. Men med tanke på arbetets omfattning så verkade det vara något mer på gång.

Det visade sig att detta bara är den första etappen i ett projekt som går under namnet "röda tråden" vilket i korthet innebär följande:

Till Björkuddsvägen kommer en ny asfalterad cykelväg att ansluta i området där det planeras Seniorbostäder ovanför småbåtshamnen, den löper sen utmed Sjöråsvägen till det nya övergångsstället nedanför Folketshus. Viker sen av över Industrivägen på höger sida vid Falkängen och upp hela vägen till skolan. Denna första etapp innefattar det område man håller på att arbeta med idag, när resterande del av cykelvägen, den utmed Industrivägen, kommer att påbörjas är ännu inte klart.

Betongblocken på bilden är bara tillfälliga för att skydda arbetarna

Namnet "röda tråden" kommer av att det blir vissa inslag av rött utmed cykelvägen, t.ex. kommer det nya övergångsstället på Sjöråsvägen att läggas med röd sten. Övergångsstället kommer även att höjas upp en aning över körbanan samt bli en aning smalare än själva vägen för att få ner hastigheten på trafiken.