Tisdagen den 23 oktober 2012

Nya mitträcken kan rädda 25 liv per år

Snart avgörs vilka farliga vägar som ska byggas säkra. Att bygga om Sveriges mest trafikerade 90-vägar som inte är mötesseparerade beräknas rädda 25 liv per år. Och minska antalet svårt skadade med 130.

Det finns idag drygt 1 000 mil 90-väg som inte är mötesseparerad. På dessa vägar omkommer lika många som på de 4 000 mil belagd väg som har hastighetsgränsen 70 kilometer i timmen.

Att mötesseparera de mest trafikerade 90- vägarna – cirka 200 mil – beräknas få stor effekt på antalet omkomna och svårt skadade i trafiken.

Separeringen kan antingen ske genom att vägarna rustas upp till motorvägsstandard eller byggs om till 2+1–vägar med mitträcken. När en högtrafikerad väg görs mötesfri beräknas dödligheten minska med cirka 80 procent.

– Om vi vill minska dödligheten på Sveriges vägar finns det, som jag ser det, två vägar att gå, antingen mötesseparera eller sänka hastigheterna. För framkomlighetens skull är mötesseparering rätt, säger Pär-Olof Dahlberg, biträdande divisionschef, Svevia.

Pressmeddelande från: Svevia AB