Lördagen den 20 oktober 2012

Felaktiga fakturor från Västra Götalandsregionen

Under fredagen har Västra Götalandsregionen uppmärksammats på att felaktiga fakturor för patientbesök sänts till mottagare runt om i Västra Götaland. Flera patienter har på grund av ett tekniskt fel fått ytterligare avgifter, för en annan patients besök, på sin faktura.

Hittills har ett trettiotal felaktiga fakturor hittats men totalt kan det handla om närmare ett hundratal fakturor. Västra Götalandsregionen följer nu upp de felaktiga fakturorna och kommer att kontakta berörda patienter.

Felet i fakturahanteringen har uppstått när patienternas personnummer och aktuella adresser paras samman med avgifterna. Hur felet kunnat uppstå är ännu inte klarlagt men en undersökning har startats för att hindra att felet uppstår igen.

Patienter som misstänker att deras fakturor är felaktiga kan vända sig till patientfaktureringen på telefon 010-441 04 00, vardagar mellan 9-11 och 13-15.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen