Fredagen den 19 oktober 2012

En möjlig omstart för vargpolitiken

En lägre nivå på 180 vargar. Den möjligheten öppnar Naturvårdsverket för i sitt förslag till gynnsam bevarandestatus. Samtidigt säger miljöministern att regeringens mål är att verka för den lägre nivån, vilket också Jägareförbundet anser vara en möjlig grund för att arbeta vidare.

Naturvårdsverket har idag presenterat sitt förslag till gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Naturvårdsverkets förslag ligger på 380 individer.
Men verket öppnar också för en lägre nivå på 180 vargar om det kommer in en invandrad varg per år eller alternativt en årlig utsättning av en varg per år. Miljöminister Lena Ek säger samtidigt att regeringens mål är att verka för den lägre nivån, 180 vargar. Svenska Jägareförbundet ser det som möjligt att fortsatta diskussionen kring vargförvaltningen baserat på den lägre nivån.

Naturvårdsverkets förslag omfattande 380 vargar eller 38 föryngringar, samt en utsättning eller invandrad varg vartannat år kommer inte att stödjas av Svenska Jägareförbundet.

- Den högre nivån är för oss helt otänkbart att jobba utifrån. Med det antalet vargar finns inget som helst utrymme för att arbeta med genetisk förstärkning och acceptans för vargen. Den lägre nivån, däremot, ser vi som en möjlig grund för att bygga en ny och långsiktig förvaltning utifrån, säger förbundsordförande Björn Sprängare.

Pressmeddelande från: Svenska Jägareförbundet