Fredagen den 19 oktober 2012

Förslag till sänkt hastighet på E20

Trafikverket har nu lagt ett förslag till sänkt hastighet på vissa sträckor av E20, bland annat gäller det sträckan mellan Jättadansen utanför Götene till Hasslerör samt från Skara till där motorvägen börjar vid Ledsjö.

Högsta hastighet på dessa sträckor föreslås bli 80 km/tim från och med den 28 december 2012. Förslaget är nu ute på remiss och senast 20 november vill man ha in synpunkter på förslaget.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sänkt hastighet på E20 ska spara liv

Från och med i vinter gäller högsta standard på vinterväghållningen längs E20 i Västsverige. Nu är dessutom ett förslag om sänkt hastighet på remiss.

Därmed gör Trafikverket allvar av förslagen från i våras för att öka tillgängligheten och höja trafiksäkerheten längs E20.

Trafikverket föreslår sänkt hastighet på de delar av E20 som inte är mötesfri väg. Förslaget har nu skickats på remiss till bland andra kommunerna i Skaraborg.

E20 har brister vad gäller både tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det konstaterade Trafikverket i en studie som presenterades i april. På lång sikt rekommenderar Trafikverket att hela E20 görs mötesseparerad och får säkrare korsningar.

– En rad saker kan också göras på kort sikt. En av de åtgärder som vi föreslog i våras är just att sänka hastigheten, säger regionchef Håkan Wennerström vid Trafikverket.

Det aktuella förslaget innebär att hastigheten sänks från 90 till 80 km/tim på de sträckor som inte är mötesseparerade. E20 är olycksdrabbad och sänkt hastighet beräknas spara åtta liv på tio år. Restiden för personbilar mellan Göteborg och länsgränsen mot Örebro förlängs med 4 minuter och 20 sekunder.

Trafikverket har redan beslutat om större resurser till vinterväghållningen. Från och med i vinter gäller högsta standardklass för E20. Det innebär att plogbilen har två timmar på sig att ploga sträckan efter att det fallit en centimeter snö och att man använder salt för halkbekämpning. Tidigare hade plogbilen tre timmar på sig längs stora delar av E20.

Bland de kortsiktiga åtgärder som Trafikverket tog upp i studien finns också ökad trafikövervakning. Under hösten har polisen arbetat intensivt med hastighetskontroller längs E20 och övervakningen kommer att fortsätta.

Trafikverket