Onsdagen den 17 oktober 2012

Minnesfjället utsett till Geologiskt arv 2012

Tio kandidater från hela Sverige har kämpat om titeln som landets mest spännande och värdefulla naturformation. I samband med geologikonferensen GeoArena utsågs idag Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Mariestads kommun till vinnare i tävlingen Geologiskt arv 2012.

Så här utvecklar juryn sina tankar om varför Qvarnstensgruvan Minnesfjället är Sveriges mest spännande och värdefulla naturformation:

”Denna plats erbjuder en fantasieggande koppling mellan geologi, kulturhistoria och ekologi och har en ambitiös besöksverksamhet med uttalat miljöprogram.

För drygt 500 miljoner år sedan böljade här fram ett grunt hav, med rikt djurliv i den sandiga bottnen. Den en gång så levande havsmiljön förvandlades under årmiljonerna till en geologisk ”ögonblicksbild”. I dag kan man kliva rakt in i geologin och i taket på denna mycket gamla gruva se spåren efter såväl havsvågorna som djuren.

Men det var platsens äldre bergart, den som ligger under sandstenen, som en grupp cisterciensermunkar från klostret i Varnhem ville åt på 1100-talet. De upptäckte att den prekambriska gnejsen, som just här vittrat och mjuknat en smula, lämpade sig ovanligt väl för kvarnstenar. Denna kontakt mellan det gamla djupvittrade kristallina ”urberget” och pålagrade yngre sedimentära bergarter är en spektakulär gräns i svensk berggrund. Här pågick sedan kvarnstensbrytning ända fram till början av 1900-talet.

I dag förvaltas denna rika plats av en ideell förening som på ett förtjänstfullt sätt skapat ett spännande och lättillgängligt besöksmål med guidningar och geologisk vandringsled. Tidigare i år utsågs dessutom museet på platsen till Årets arbetslivsmuseum 2012. Platsen har också valts till stipendiat i ett av UNESCO:s biosfärområden.

Sammantaget är denna plats är en ytterst värdig vinnare av Geologiskt arv 2012.

Vinnaren av Geologiskt arv 2012 hittar vi vid foten av Lugnåsberget, i Mariestads kommun. Vinnaren är med andra ord: Qvarnstensgruvan Minnesfjället."

MOTIVERING

”Qvarnstensgruvan Minnesfjället erbjuder en fantasieggande koppling mellan geologi, kulturhistoria och ekologi. Här finns en ambitiös besöksverksamhet med ett uttalat miljöprogram. Den ideella föreningen som i förvaltar gruvan har på ett förtjänstfullt sätt skapat ett spännande och lättillgängligt besöksmål med en lärorik geologisk vandringsled och omfattande guidningar.”

FOTNOT

Minnesfjället är inget berg utan namnet på en gruva i Mariestads kommun. För att förtydliga brukar gruvan kallas ”Qvarnstensgruvan Minnesfjället”.


Pressmeddelande från: Sveriges geologiska undersökning, SGU