Tisdagen den 16 oktober 2012

Mer än var tionde i Götene har en stillasittande fritid

Mer än var tionde invånare i Götene är fysiskt aktiva mindre än två timmar per vecka på fritiden. Det visar siffror från Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät som presenteras i samband med satsningen Ett friskare Sverige, som pågår just nu.

Folkhälsoenkäten visar att 11 procent av de boende i Götene har en stillasittande fritid, vilket innebär att de under en vecka är fysiskt aktiva mindre än två timmar utanför arbetstid. Det är färre än i landet som helhet, där motsvarande siffra är 14 procent.

- I takt med ett förändrat arbetsliv med mer stillasittande jobb blir det allt viktigare att vi rör oss i vardagen och på fritiden. Det är också viktigt att bryta långa stillasittande perioder och ta en bensträckare då och då, säger Annika Nilsson-Green på Folkhälsokommitténs kansli för Västra Götalandsregionen, som är länskontakt för Ett friskare Sverige.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen, med minst måttlig intensitet, har positiva hälsoeffekter. Samtidigt visar en genomgång av den senaste internationella forskningen - som Statens folkhälsoinstitut i dag presenterar i rapporten "Stillasittande och ohälsa" - att långa stunder av stillasittande kan vara en riskfaktor för hälsan oavsett hur fysiskt aktiv man är i övrigt.

- Det är viktigt att fler inser betydelsen av att då och då resa sig från datorn eller tv-soffan och att röra sig under hela dagen. Även personer som regelbundet är fysiskt aktiva har sannolikt en ökad risk att dö i förtid, om de sitter stilla mycket i övrigt, säger Pia Lindeskog, chef för avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens folkhälsoinstitut.

Under denna vecka, 15-21 oktober, uppmärksammar Statens folkhälsoinstitut vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet under parollen Ett friskare Sverige. På uppdrag av regeringen samordnar myndigheten aktiviteterna tillsammans med en rad aktörer på lokal och regional nivå.

Uppgifterna om den fysiska aktiviteten hos invånarna i Götene bygger på Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, redovisade för perioden 2008-2011. Statistiken avser befolkningen i åldrarna 16-84 år.

Fem tips för mer rörelse på jobbet och fritiden:

  • Fånga vardagsrörelsen. Gå eller cykla till affären, ta en promenad på lunchen och ta trappan istället för hissen.
  • Kliv av tidigare. Om du åker buss, tåg eller bil - gör promenaden till en vana genom att gå av en hållplats tidigare eller ställa bilen några kvarter bort.
  • Var aktiv på helgen. Promenera i en park, jobba i trädgården, ta en cykeltur eller rensa förrådet. Ofta är det lättare att få tid till fysisk aktivitet på helgen.
  • Testa stegräknare eller aktivitetsdagbok. Att se hur många steg man har gått eller skriva ner sina aktiviteter kan öka inspirationen.
  • Pausgympa. Ta korta pauser när du sitter framför datorn eller tv:n så att du inte sitter stilla för länge i ett svep.
Pressmeddelande från: Statens folkhälsoinstitut