Söndagen den 14 oktober 2012

10-årsjubileum av fototräff i Medelplana

Kommande helg anordnar Kinnekulle Hembygdsföreningen sin årliga fototräff i Medelplana bygdegård. Det har gått 10 år sedan första fototräffen startade, gamla och nya fotografier kommer ständigt in till föreningen. Under dessa år har föreningen samlat in nästan 6000 bilder från Kûllen och dess omnejd.

Årets tema är "Människan och stenen" och ska visa på stenens betydelse för bygden. 'Redan på 1100-1200-talet var bygden kring berget centrum för kyrklig stenhuggarkonst. Stenbrytningen blev en viktig binäring för befolkningen fram till slutet på 1950 talet..

På 1800-talet ökade efterfrågan på byggnadsmaterial, sandstenen från Kinnekulle användes bl. annat när man byggde Trollhätte och Göta kanal. Stenhanteringen organiserades efter hand och verksamheten på Kinnekulle knöts till de stora herrgårdarna där godsägarna blev industriledare och stenhuggarna anställda lönearbetar.

Alunskiffern i berget användes tidigt i bl. a. färgerier vid tillverkning av blekningsmedel, redan 1767 anlades Alunbruket. Sin blomstringstid hade alunbruket under 1820-talet då fanns ett 100-tal anställda.

När kemisk industri alltmer kom igång blev alunkokningen mindre lönsam och upphörde år 1873. Arbetarna hade successivt börjat föras över till Hönsäters kalkgruva och 20 år senare togs de över av Cementfabriken i Hällekis. Cementbruket grundades och företaget tillverkade kalk, alun, rödfärg och cement. Stor efterfrågan på arbetskraft medförde att Cementfabriken fick locka arbetarna med bostäder och social service och under detta växte bruksamhället Hällekis upp.

Som vanligt finns de övriga bilderna med, inför denna fototräff har hela registret uppdaterats. Fototräffarnas syfte är att ge alla intresserade möjlighet att botanisera i föreningens bildarkiv och att få in mer uppgifter människor och byggnader på Kinnekulle.

Då intresset varit stort har fototräffen förlagds till hela helgen, kl. 13 öppnas dörren och avslutas kl. 17.00 både lördag och söndag. En tradition som också funnits med är att servera kaffe med nygräddade våfflor, i köket har våffeljärnen gått varma. Självklart kommer våfflorna att finnas med även denna helg "ett vinnande koncept" ska man inte ändra. Föreningen hälsar alla hjärtligt välkomna.

Text. Lena Brodin