Fredagen den 12 oktober 2012

Mer pengar till Högskolan i Skövdes forskning

Regeringen har presenterat en ny forsknings- och innovationsproposition. I propositionen beräknas Högskolan i Skövde få 2 miljoner mer i forskningsanslag 2014 jämfört med 2013.

Högskolans prorektor Lars Niklasson glädjer sig över pengarna från regeringen men poängterar att de statliga medlen bara utgör en del av Högskolan i Skövdes totala forskningsbudget.

Forskningsanslaget från regeringen baseras på den vetenskapliga kvalitet som forskningen på ett lärosäte håller. 2 miljoner kronor är det tillskott som Högskolan i Skövde får om lärosätet fortsätter med samma kvalitet som idag.

Det finns dock flera olika sätt att mäta kvalitet på forskning. Ett sätt är att titta på hur ofta forskarna vid ett lärosäte publicerar resultat i vetenskapliga tidskrifter. Ett annat sätt att mäta vetenskaplig kvalitet är att undersöka hur mycket pengar som andra aktörer än staten ger till en högskolas forskning. På båda dess områden ligger Högskolan i Skövde bra till:

– I förhållande till vår storlek är vi bäst i Sverige på att publicera vår forskning. Vi ligger också långt framme när det gäller att dra till oss externa forskningsbidrag, säger Lars Niklasson.

2011 var Högskolan i Skövdes forskningsbudget drygt 90 miljoner kronor. Av dessa var drygt 47 miljoner bidrag från EU och andra externa finansiärer.

Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde