Fredagen den 12 oktober 2012

Nu rensas Skaraborgs lantbruk på förbrukad ensilageplast och däck

Det senaste året har tonvis med farligt avfall tagits om hand i Skaraborg inom ramen för Giftfri miljö i lantbruket, en konkret satsning på ett miljövänligare lantbruk som drivs av Håll Sverige Rent i samarbete med Länsförsäkringar Skaraborg. I år breddas insamlingen ytterligare med hämtning av ensilageplast och däck, något som varit mycket efterfrågat av lantbrukarna.

2008 lanserade Håll Sverige Rent insamlingen Giftfri miljö i lantbruket tillsammans med Länsförsäkringar i Skaraborg. Insamlingen går ut på att hjälpa lantbrukare att bli av med farligt avfall och metallskrot och mottagandet blev mycket positivt. Genom insamlingen har mängder med kemikalier, till exempel spillolja och bekämpningsmedel, samt metaller kunnat återvinnas för att bli nya resurser. Ett annat material som är besvärligt för lantbruken att bli av med är ensilageplast, plast som kommer från rundbalar och storbalar. Därför hämtas i år även ensilageplast samt däck när insamlingen nu börjar.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Vår vision är ett skräpfritt Sverige.

Pressmeddelande från: Stiftelsen Håll Sverige Rent