Onsdagen den 10 oktober 2012

photo credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) cc

Spiral runt jättestjärna upptäckt i rymden

Ett forskarteam, med bland annat en forskare från Uppsala universitet, har med hjälp av världens mest kraftfulla teleskop, ALMA, gjort en överraskande upptäckt: en spiralstruktur i gasen runt den röda jättestjärnan R Sculptoris. Upptäckten publiceras i veckans nummer av tidskriften Nature.

Röda jättestjärnor har kraftiga vindar och tillsammans producerar de mängder av stoft och gas som senare utgör råmaterialet till nya generationer av stjärnor, planetsystem - och så småningom även nytt liv. Den underliga formen runt R Sculptoris skapades troligen av en hittills okänd stjärna som kretsar runt den röda jätten och plöjer upp spår i gasen.

Trots att teleskopet ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ännu inte var färdigbyggt då observationerna gjordes, lyckades teleskopet prestera långt bättre än andra, tidigare observationer. Varken spiralstrukturen eller någon ytterligare stjärna har skymtats tidigare. Ytterligare en överraskning för astronomerna var att den röda jätten har kastat ut långt mycket mer materia i rymden än vad man tidigare trott. Studien som nu publiceras i Nature beskriver en av de första upptäckterna som gjorts med ALMA.

Matthias Maercker, astronom vid ESO och vid Argelanderinstitutet för astronomi vid Bonns universitet i Tyskland, är förstaförfattare till artikeln.

- Styrkan med ALMA är att vi kan se så fina detaljer. Vi har hela tiden trott att ALMA skulle ge oss nya perspektiv på universum, men att vi gör nya, oväntade upptäckter redan med några av de första observationerna är väldigt roligt, säger han.

Vid Uppsala universitet pågår sedan många år studier för att försöka förstå hur röda jättars vindar uppstår. Medförfattaren Sofia Ramstedt arbetade tillsammans med Matthias Maercker på Bonns universitet då studien genomfördes, men är nu verksam på Uppsala universitet.

- Bilderna visar vinden runt en röd jätte i fantastisk detalj. Skalet och spiralen har byggts upp under lång tid, och med hjälp av de nya observationerna kan vi följa hur det gick till när de skapades, säger hon.

Enligt forskarna kommer denna typ av observationer av stjärnor inom en snar framtid att hjälpa oss att förstå hur de grundämnen vi själva är byggda av har nått jorden och andra planeter. Liksom att ge ledtrådar om vår egen sols avlägsna framtid.

Pressmeddelande från: Uppsala universitet