Onsdagen den 10 oktober 2012

photo credit: isafmedia via photopin cc

Fortsatta soldatavhopp i försvaret

Enligt Försvarsmaktens personalstatistik för det tredje kvartalet fortsätter soldaterna att lämna försvaret. Prognosen är att nästan var femte soldat (19%) kommer att ha har sagt upp sig vid årets slut. Det finns flera saker Försvarsmakten kan bli bättre på när det gäller soldaterna, men det viktigaste sättet att få soldaterna att stanna kvar är att höja deras löner, anser Officersförbundet.

– I möten med soldater är de låga lönerna ett ständigt återkommande argument. ’Jag trivs med min tjänst men jag har inte råd att jobba kvar’ är ett vanligt förekommande uttalande, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet som organiserar yrkesofficerare, samt gruppchefer, soldater och sjömän i försvaret.

Samtidigt som Försvarsmakten genomför utredningar och försvarsministern talar om vikten av attraktiva villkor försvinner soldaterna ut genom dörren.

– Det här är mycket enkelt. Det krävs en rimlig lön som inte ligger tusenlappar under andra möjliga jobb. Bara för att någon är intresserad av försvaret kan den inte leva på luft. Det är konstigt att en regering som ofta ger intryck av att förstå grundläggande ekonomiska samband verkar tro att de inte gäller inom försvarspolitiken, säger Lars Fresker.

Antingen måste Försvarsmakten dra ned på nyanställningstakten för att skapa utrymme för en ordentlig justering av soldaternas grundlöner eller också måste riksdagen tillföra mer resurser.

– Att ställa in övningsverksamhet eller avbeställa nödvändig materiel är inte framkomliga vägar i dagens försvar som redan balanserar på randen till kollaps, säger Lars Fresker.

Ökad kvalité var ledorden när värnplikten avskaffades och det anställda försvaret infördes. För att kunna ha god försvarsförmåga måste övningar genomföras och personal måste stanna tillräckligt länge för att kunna bygga upp egen färdighet och ingå som delar i större förband.

– Efter en genomgång av andra löneavtal på svensk arbetsmarknad tycker jag att 20 000 kronor är en rimlig lägsta grundlön för en soldat eller sjöman efter genomgången utbildning och provanställning. Idag är den 16 300 i månaden, säger Lars Fresker.

Lägstalöner på svenska arbetsmarknad (Källa: OFR:s summering efter avtalsrörelsen 2012)*

Handels–Svensk handel
Butiksarbete: 18-åring utan branschvana 17 218 (med tre års erfarenhet 19 768)
Lageranställd 18-åring 19 407 (20-åring 19 607)
Kommunal–SKL 16 720 kr/mån (med yrkesutbildning och ett år i yrket 18 420)
Hotell- och restaurangfacket–Visita
Arbete som kräver gymnasial utbildning (motsv), utan yrkesvana 20 015 kr/mån

* När endast timlöner angetts har en månadsarbetstid om 160 timmar antagits.

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar knappt 12000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 32 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.

Pressmeddelande från: Officersförbundet