Onsdagen den 10 oktober 2012

Gotene News - Positiva nyheter från Götene Kommun

En gång i månaden samlar Rogher Selmosson, kommundirektör i Götene kommun, in positiva nyheter som hänt i den kommunala verksamheten.

Dalenium på Fornäng
Den 2/10 var Dalénium från Stenstorp på Fornängsskolan och hade en experimentshow om gaser för år 7. Showen var rikt illustrerad med experiment som visade densitet m.m. Eleverna fick bland annat se vad som händer när man kyler ner ballonger med flytande kväve och hur flytande syre ser ut. (Susanne Renhult , Ma/NO lärare, Fornängsskolan, Götene)

"Sankta Helena - helgonet, kvinnan och historien"
Leader projektet blev beviljat. Syftet med projektet är att ta till vara och lyfta fram det lokalhistoriska arvet om Sankta Helena. Projektet vill återupprätta hennes betydelse för kyrkan och bygden. Vi vill samla alla krafter och stärka Götene som besöksmål genom att utveckla guidade turer, pilgrimsvandringar, teateruppsättningar, dramaspel, studiecirkel och nya produkter som t.ex. en Helenabakelse. Projektägare är Götene församling. Detta är ett samverkansprojekt mellan Götene församling, Götene kommun, Näringslivet, Studieförbundet Vuxenskola, Sensus, ABF mfl. idella föreningar. Projektstöd: 291 216 kr
(Juliane Thorin)

Sjuksköterskor får bra betyg av studenter
Tisdagen den 25/9 hade Götene kommuns nätverkslag en halvdags utbildning om nätverksmöten mm. Deltagarna (17 st.) kom från många olika verksamheter i kommunen, äldreomsorg, elevhälsa, psykiatri mm. Syftet var att ge en inblick i tanken om vikten av att ha med en persons hela sociala nätverk när problem, svårigheter ska lösas. Ett annat syfte var att presentera Nätverkslaget och berätta hur man gör när man vill ha ett nätverksmöte.Det går att läsa om nätverksmöten på Götene kommuns hemsida! (Barn och kunskap - stöd och hälsa, Omsorg och hälsa - stöd och rådgivning). ( Anne-Marie Johansson, samordnare Götene kommuns Nätverkslag)

Villa - familje Mässa
Götene kommun vara med på Villa-familje Mässa i Lidköping 5-7 okt. Mässan ska ge tips, inspiration och ideér. Energirådgivning (karolina Ringdahl) finns på plats och vi marknadsförde lediga byggklara tomter. ( Juliane Thorin )

Ny promenadslinga växer fram i Götene.
En ny promenadslinga håller på att växa fram i Götene. Det är Natur- och fornvårdslaget som står för arbetsinsatsen och det sker i skogsområdet mellan kolonilotterna och vattenverket. Det är en lindplantering som nu är gallrad, där också en promenadslinga skapas. Förbindelse till Badhusparken är förberedd genom ett brobygge. Arbetet fortgår i småetapper under vintern. (Åsa H. Karlsson)

Källby Gårds Fri-idrottsdag
Det var full aktivitet på Källby Gård då den årliga Fri-idrottsdagen genomfördes. Elever från årskurs 4 till årskurs 6 tävlade i fyra grenar. Alla reslutat räknades samman utifrån en given omvandlingstabell och resulterar i att någon klass vinner den åtråvärda vandringspokalen. Eleverna tävlade utomhus med längdhopp, springa 60m samt kast med boll. I Idrottshallen hoppade de höjd. De som inte ville hoppa över ribba valde istället att hoppa över ett resårband. Det var många glada rop som hejjade fram kamraterna till att försöka slå sina rekord. Trots lite iskalla regndroppar var humören på topp och kämparandan glödde starkt. (Jenny Johnsson, lärare i åk 4 på Källby Gård)

Årets kooperativ 2012
Stort grattis till Götene företagsskooperativ som utsetts till Årets kooperativ 2012."
Det är Companion Skaraborg, som sysslar med företagsrådgivning och är experter på demokratiskt företagande, som gett denna utmärkelse till Götene företagskooperativ".
( Karl-Arne Hennersten)

Nya vykort med Götenemotiv!
Från idag finns nya vykort med Götenemotiv till försäljning i Medborgarkontoret, två motiv 8 kronor/styck. Fotograf är Adrian Braekke.(Gun Johansson)

Introduktion av nyanställda
Introduktion av nyanställda ägde rum den 8 oktober. Ca 30 nyanställda deltog. Dagen inleddes med lunch och sedan följde information från olika delar av kommunens verksamhet.

Verksamheterna på toppen!
Serviceenheten och Löneenheten på kickoff/utvecklingsdag onsdagen den 3 oktober på Billingehus. Enheterna har from oktober ett nära samarbete och gemensam ledning. Den verksamhet som tillkommit senast är Musikskolan som hälsades välkomna 1 augusti, 50 personer arbetar i de båda enheterna.
Förmiddagen ägnades åt information kring organisation och gav en möjlighet att lära känna varandra ytterligare. Under eftermiddagen hölls en föreläsning blandat med övningar på temat professionellt bemötande. Föreläsare var Katarina Weiner Thordarson som bland annat skrivit boken Professionellt bemötande
Den röda tråden i det gemensamma utvecklingsarbetet för verksamheterna kommer fortsättningsvis att vara God Service - Gott bemötande

Ansvarig utgivare: Rogher Selmosson