Söndagen den 7 oktober 2012

Miljöpartiet vill stoppa bombningarna över Vättern

Miljöpartiet uppmanar Försvarsmakten att stoppa alla flygbombningar över Vättern. – Bombningarna är förödande för Vätterns rena vatten, för människor och naturliv, säger Nils Hillerbrand, språkrör MP Östergötland.

Det svenska försvaret genomför regelbundet flygverksamhet och bombningar över Vättern. Idag sker det totalt 20 dagar per år och innefattar 1 000 skott ner i sjön. Försvarsmakten har nu ansökt om att få utöka flygverksamheten till 50 dagar per år och totalt 79 000 skott.

- Så som bombningarna är tänkta att genomföras kommer det i princip innebära en koncentration av flygningar under den ljusa och varma delen av året eftersom man inte kan bomba när det ligger is på sjön. Det innebär markanta ökningar av ammunition i Vättern med konsekvenser för djur och natur i området, säger Nils Hillerbrand.

- Utökade bombningar innebär även väsentligt ökad risk för flyghaveri och därmed spridning av flygfotogen i vattnet. Kraftigt höjda bullernivåer med konsekvenser för allt ifrån djurliv och lantbruk till turism och rekreation. Ekot från dessa massiva skjutövningar kommer dessutom att kunna avsmakas i det kranvatten som vi och våra barn dricker varje dag, säger Nils Hillerbrand.

Ett uttalande om att stoppa flygbombningarna antogs idag på Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar i Linköping.

- Vi uppmanar nu Försvarsmakten att stoppa alla flygbombningar över Vättern, säger Nils Hillerbrand.

Pressmeddelande från: Miljöpartiet de gröna