Lördagen den 6 oktober 2012

Skuldrekord hos Kronofogden

Aldrig tidigare har svenskarnas skulder hos Kronofogden varit så stora som idag. Totalskulden är nu 66 miljarder kronor och den åldersgrupp som ökar snabbast hos Kronofogden är de över 61 år.

Kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet kartlägger regelbundet svenskarnas skulder hos Kronofogden. De samlade skulderna låg i september 2012 på 66,5 miljarder kr. Det är det högsta belopp som någonsin registrerats hos myndigheten och motsvarar ett medianbelopp om ca 40 000 kr per skuldsatt individ.

”Detta är ett tydligt tecken på att konjunkturen blir sämre. Andra indikatorer vi mäter pekar i samma riktning”, säger Soliditets VD Patrik Attemark.

Den grupp som ökar mest hos Kronofogden är de äldre. Ökningen bland dem som är över 61 år uppgår till hela 6,8 procent jämfört med fjolåret. Gruppen över 61 år är nu också den enskilt största åldersgruppen med kronofogdeskulder, 52 000 personer.

”Här ser vi ett trendbrott. Förr hade äldre människor ganska sällan skulder och de som tog lån betalade dem oftast prickfritt. Ökningen hos äldre är ett tecken på att svenskarnas lånevanor ändrats i grunden och att även äldre numera köper konsumentvaror på kredit”, säger Patrik Attemark.

Mätt efter inkomst är den största gruppen av de med skuldsaldon hos Kronofogden de som helt saknar inkomst. Å andra sidan har den skuldökningen under det senaste året varit snabbast hos höginkomsttagare, personer med en inkomst över 300 000 kr. Det är hela 20 procent fler höginkomsttagare registrerade hos Kronofogden i september 2012 jämfört med ett år innan.

Betydligt fler män än kvinnor är registrerade med skulder hos Kronofogden. Av den skuldsatta totalpopulationen om 371 000 personer är 233 000 eller 62 procent män och 138 000 eller 38 procent kvinnor.

Pressmeddelande från: Soliditet