Fredagen den 5 oktober 2012

Leaderprojekt om Sankta Helena - helgonet, kvinnan och historien

Sankta Helena var under sin livstid en mäktig och förmögen kvinna. Men under årens lopp har Sankta Helena alltmer fallit i glömska. Syftet med det nya Leader-projektet är att ta till vara och lyfta fram det lokalhistoriska arvet om Sankta Helena.

Projektet vill återupprätta Sankta Helenas betydelse för kyrkan och bygden. Vi vill samla alla krafter och stärka Götene som besöksmål genom att utveckla guidade turer, pilgrimsvandringar, teateruppsättningar, dramaspel, studiecirkel och nya produkter som till exempel en Helenabakelse.

Projektet vill därmed sprida kunskap om en viktig kvinnlig gestalt från tidig medeltid ur historiskt, kulturellt och kyrkligt perspektiv och använda hennes berättelse som tema för landsbygdsutveckling.

Projektägare är Götene församling, i samarbete med Götene kommun, Studieförbundet Vuxenskola, ABF, Sensus och Näringslivet.

Projektstödet: 291 216 kr

Text från Götene Kommuns hemsida