Fredagen den 5 oktober 2012

Farligt höga hastigheter längs E20

NTF Skaraborg har på uppdrag av Trafikpolisen och Trafikverket mätt hastigheten vid fyra olika platser mellan Lekåsa och Mariestad. Resultatet ligger till grund för Polisens intensiva trafikinsats på E20 under vecka 40.

E20 mellan Ingared i söder och länsgränsen mot Örebro län är en olycksdrabbad vägsträcka. Mellan 2007 och 2011 har 15 personer dött i trafikolyckor på den cirka 20 mil långa vägsträckan. 74 personer har skadats svårt och ytterligare 484 personer har fått lindriga skador. På E 20 genom Skaraborg har under 2012, 6 st människor omkommit. Med anledning av dessa mörka siffror inledde Trafikpolisen Västra Götaland ett samarbete med Trafikverket och NTF Skaraborg, med syfte att dämpa både hastighet och så kallad aggressiv körning.

Resultatet av mätningarna utförda av NTF visade bland annat att 54% av de fordon som passerar kontrollplats Ledsjö i Götene kommun överskred gällande hastighetsbegränsning. Skyltad hastighet är 70 km/h och högsta uppmätta hastighet vid detta mättillfälle var 158 km/h. På övriga sex mätplatser körde mellan 26-61 procent av fordonen för fort.

Pressmeddelande från: NTF Skaraborg