Fredagen den 28 september 2012

Köpstaden kommer att rivas

Nuvarande ägaren till Köpstaden utanför Skara har beslutat att fastigheten skall rivas. Det har inte förekommit någon verksamhet där sedan 2009. När rivningen kommer att ske är ännu inte bestämt men troligen inom något år.