Fredagen den 28 september 2012

Kommunalrådet hotad till livet på Internet

På en anonym sida på Internet framförs det allvarliga hot mot kommunalrådet Kenth Selmosson. Han anklagas där för flera brott bl.a. åsiktsregistrering.

Nästa vecka kommer polisen att kontaktas angående detta och det kan även bli en fråga angående förtal.

På den aktuella webbsidan finns en bild på kommunalrådet, den är för övrigt en bildstöld från Hällekis-Kuriren.