Onsdagen den 26 september 2012

Dafgårds bygger nytt höglager

Det går bra för Gunnar Dafgård AB i Källby, så bra att man nu behöver mer lagerutrymme. Företaget planerar att bygga ett nytt höglager inne på industirområdet i anslutning till de tidigare lagerlokalerna.