Onsdagen den 26 september 2012

Götenehandlarna ska lära av Åre

I Åre har man lyckats att få kommunens invånare att handla lokalt! Det lokala näringslivet har inte längre råd att lämna ifrån sig ansvaret för den lokala tillväxten. Ju hållbarare och starkare lokal tillväxt man lyckas bygga, ju bättre rustad blir det lokala näringslivet för lågkonjunkturer. Ju mer konsumenten förstår betydelsen av att välja lokalt, desto köptrognare marknad kan näringslivet räkna med.

Det säger Maria Kjellström, entreprenör med över 25 års erfarenhet. Hon erbjuder själv produkter som marknaden vill ha som ekoturismföretagare. Dessutom så är Maria kommunalråd i Åre. Måndag 1 oktober kommer hon till Centrumhuset i Götene för att ge en inspirationsföreläsning om hur man lyckats med den lokala handeln i Åre.

Bakom arrangemanget står projektet "Tänk hållbart i Götene" i regi av Näringslivsföreningen i Götenes handelsutveckling, som i våras fick projektpengar från Leader Västra Skaraborg för att arbeta med just hållbar handel.

-I en tid där inte bara priset är ledordet för konsumenten utan även den ekologiska och sociala aspekten börjar bli lika stor konkurrensfaktor, måste näringslivet hitta listiga vägar för att lyckas möta även den etiska efterfrågan, hävdar Maria Kjellström.

Maria har jobbat med framgångsrika satsningar där det lokala näringslivet lyckats utveckla ett sätt att samarbeta som genererat ökat antal företag tillika ökad lönsamhet. I dag har Åre kommun ca: 10 000 invånare och drygt 2000 aktiva företag. Maria har utvecklat och etablerat modeller där olika branscher genom samarbete har ökat den lokala tillväxten med varumärkesbyggandet kring begreppet "Local First".

Maria Nordström
Projektledare Tänk hållbart i Götene