Onsdagen den 26 september 2012

Möte på Hällesäter om trygghetsboende och förskola

Ett 50-tal personer kom till Hällesäters samlingspunkt på tisdagskvällen för att lyssna till de förslag som kommunen och Götene Äldreboende bl.a har angående framtida trygghetsboende och förskoleverksamhet i Hällekis.

Kommunalrådet Kenth Selmosson inledde mötet med att poängtera att detta var ett lägesinformationsmöte och inga beslut ännu var tagna vare sig gällande förskolan eller trygghetsboendet.

- Det är många projekt på gång i Hällekis men man kan inte göra allt på en gång utan får ta en sak i sänder, först ut är i alla fall den nya idrottshallen där byggnation kommer att starta den 22 oktober, säger Selmosson.

Skolan är i dåligt skick och måste byggas om, vissa delar rivas, planer finns på att flytta ner all förskoleverksamhet såväl kommunal som fristående till en av de tre längorna bakom Hällesäter för att samla barnen på ett och samma ställe. Nuvarande förskola på Hällesäter kommer då bort från genomfartsvägen viken gränsar till barnens lekplats. Förskolan har dessutom idag inte lokaler som är anpassade för deras verksamhet, så en flytt till en av längorna på Hällesäter ses från förskolans håll som klart positivt.

Problemet är att i den längan där förskolan vill in bor det idag pensionärer i trygghetsboende, dom är minst sagt missnöjda med förslaget vilket framkom på mötet. Det finns inte lediga lägenheter så det räcker i de två andra längorna för att inhysa de boende i längan där den planerade förskolan skulle ligga. Och få, om ens någon kan tänka sig att flytta till trygghetsboende i Götene eller Källby.

Diskussionen kring dessa förslag gick stundtals het och de som presenterade de olika lösningarna fick rejäl mothugg från de närvarande, vilket förhoppningsvis blir synpunkter som man tar med sig inför fortsatt planerande.

Skulle det byggas förskola på det föreslagna ställe så måste det även anläggas en ny lekplats för barnen, den skulle i så fall troligen ligga i området mot den nya parkanläggningen och upp mot röda stugan vid dammen. Totalt rör det sig om ca 75 barn som kommer att hålla till i den nya förskolebyggnaden.

Vad det gäller Hällesäters gamla matsal håller man på med förhandlingar med en person om ett eventuellt köp, men inget är klart. Vad som kommer att hända med de lokaler som Kullebarn håller till i för närvarande, den byggnaden närmast genomfartsvägen, är inte klart. Men då det medför stora kostnader att ha en massa tomma lokaler ståendes till ingen användning så är väl troligen rivning enda alternativet.

Gången mellan trygghetsboendet och den gamla matsalen togs åter upp, vad kommer att hända med den om det gamla köket säljs eller blir stående tomt och på sikt kanske rivs. Dessutom finns det tydligen även funderingar på att göra dom två nuvarande tryggheslängorna fristående och då riva gamla samlingssalen. Detta skulle resultera i att transporten mellan de olika byggnaderna skulle få ske utomhus om gången mellan dem rivs. Denna fråga engagerade många och man anser att gången är väldigt viktig att bevara för de boendes välbefinnande.

Från kommunal håll och framförallt från Götene Äldreboende finns det förstås en stor rädsla att stå med för många tomma lägenheter vilket medför stora kostnader. Därför är man tydligen inte så värst intresserade av att bygga om den tredje längan till nya trygghetslägenheter, då även till trerummare som det kom upp förslag om på mötet. Hällekisborna är dock säkra på sin sak, det är på Hällesäter man vill bo när man blir gammal och inte i Götene. Därför tror man att det inte blir några svårigheter framöver att få lägenheterna uthyrda och framförallt inte nu då kommunen tog beslut i måndags att enda kravet för att flytta in på Hällesäter är en ålder på 65 år, en sänkning på fem år mot tidigare.

Däremot så tror de som planerar att en ombyggnad av längan till lägenheter skulle medföra en hyra som blev allt för stor för att göra det till ett intressant boendealternativ för de äldre.

Det är sannerligen ett stort dilemma för de som skall fatta dessa viktiga beslut, det finns så många viljor som drar åt helt olika håll och att få till en bra lösning som de flesta är nöjda med är definitivt ingen lätt uppgift. Så med detta mötet i minnet gick nog de flesta hem till sig denna mörka och kulna höstkväll och funderade på vad som egentligen blev sagt, klart är att det lär bli åtskilliga fler möten innan något beslut tas i dessa frågor.