Måndagen den 24 september 2012

Eric Langerts Djuriska Park på Västergötlands museum i Skara

Välkommen till en fantastisk djurpark där du möter ett 40-tal djur sammanfogade av vardagliga prylar som vi människor omger oss med. Varje individ får sin unika karaktär av sina material - som skoblock, värmeradiatorer, damunderkläder, brandbyxor och bildäck.

Djurparken utmanar det mänskliga seendet och visar på materialens laddning. Men stor fantasi och kreativitet visar utställningen på hur nya former och karaktärer kan uppstå ur material och föremål som vi vanligtvis inte tänker på. Vår omgivning är inte alltid så småtrist som den ibland kan ge sken av...

Utställningen är skapad av konstnären Eric Langert som på invigningen berättar om sin djuriska park. Invigningen sker på lördag den 29 september kl. 16.00 på Västergötlands museum i Skara.

Utställningen pågår mellan 29 september och 11 november 2012.

Pressmeddelande från: Västergötlands museum