Fredagen den 21 september 2012

Götene på plats 28 på Vindkraftslistan

I Götene fanns det 30 vindkraftverk med en total effekt om 36 megawatt (MW) vid utgången av juni 2012. Det placerar Götene på plats 28 på Vindkraftslistan, där Svensk Vindenergi rankar Sveriges samtliga 290 kommuner. Under första halvåret 2012 togs inga nya vindkraftverk i drift i Götene, och kommunen faller på listan från plats 27 vid utgången av 2011.

- Vindkraften i Götene är en viktig del i energiomställningen. Det kommer att krävas stora investeringar i ny elproduktion i god tid innan den befintliga kärnkraften ska pensioneras. Sverige står inför ett viktigt vägval och det förnybara alternativet växer sig allt starkare, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Listan över kommuner med mest vindkraft (installerad effekt) toppas av Gotland, följt av Strömsund och Malmö. I hela landet har 104 nya vindkraftverk tagits i drift sedan årsskiftet och det finns nu vindkraft i 162 kommuner, medan resterande 128 kommuner inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikatsystemet). Vid utgången av juni 2012 fanns det 2 110 vindkraftverk i Sverige.

- Vindkraften har byggts ut snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Men om denna positiva utveckling ska fortsätta måste utbyggnadsmålet tidigareläggas och ambitionsnivån öka, säger Annika Helker Lundström.

Vindkraftslistan baseras på installerad effekt vindkraft i kommunerna. Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. Om vindkraften i Götene ställs i relation till kommunens totala yta så skulle kommunen hamna på plats 14.

Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning vilket kan klaras med ytterligare 2 500-3 500 nya vindkraftverk. Det kan jämföras med Danmark där det redan finns 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

- Utbyggnaden av vindkraft bidrar till nya lokala arbetstillfällen och genom att själv äga vindkraft kan både kommuner, företag och hushåll få kontroll på sina elkostnader, avslutar Annika Helker Lundström.

Se tabell för alla kommuner

Pressmeddelande från: Svensk Vindenergi